Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A jelen tájékoztató célja a drlipovics.hu honlapon Dr. Lipovics János adatkezelő által meg megvalósított  adatkezelés bemutatása, és az, hogy az adatkezelést megfeleltesse a hatályos hazai és nemzetközi előírásoknak, így különösen a GDPR és az Infotv. rendelkezéseinek. A honlap látogatója a honlapon információkhoz juthat az adatkezelő tevékenységére vonatkozóan, valamint vele közvetlenül is kapcsolatba léphet.

A látogató a honlap felkeresésével a jelen szabályzatot elfogadja. Az adatkezelő a jelen Szabályzatot bármikor kiegészítheti, illetve módosíthatja, melyet – egységes szerkezetben – a honlapon közzétesz.

 

Az adatkezelő rögzített, illetve részére átadott személyes adatokat bizalmasan, az irányadó jogszabályokkal összhangban, e szabályzat szerint kezeli, biztosítva, hogy minden érintett a személyes adatával rendelkezni tudjon. Adatkezelő – technikai és szervezeti intézkedésekkel – gondoskodik az adatok biztonságáról

Az adatkezelő: Dr. Lipovics János ügyvéd (1031 Budapest, Tóga utca 14. I/7., e-mail: lipovics.janos@gmail.com, tel.: +36307734241) illetve a Google LLC, mint cookie szolgáltató (Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA)

Adatkezelés célja, jogalapja: alább részletezve. Az adattárolás időtartama: az adatkezelő a személyes adatot az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén, valamint a megbízás létre nem jöttéről való tudomásszerzéskor haladéktalanul, megbízási jogviszony létrejötte esetén a megbízás megszűnését követően, illetve az ügyvédi tevékenységről szóló 2019. évi LXXVIII. törvény 46. § (5)-(6) illetve 53. § (3) bekezdéseiben foglalt esetekben az ott írt 5, illetve 10 év elteltét követően törli.

A honlap Kapcsolat funkciójával kapcsolatos adatkezelés: a látogatónak a Kapcsolat funkcióval közvetlenül küldhet üzenetet az adatkezelőnek. Az adatkezelés jogalapja az érintett látogató hozzájárulása. Amennyiben a látogató megkeresésével az adatkezelőhöz fordul, úgy megadja a nevét, telefonszámát és e-mail címét, ahova a megkeresésére vonatkozó választ várja. Ezen túl a honlap tárolja a látogató IP címét. A megkeresés során további személyes adat kérés nélküli megadása lehetséges, ilyen esetben az adatkezelő azokat a megkereséssel összefüggően kezeli, kizárólag a megkeresésre adandó válasz megküldése céljából és az ahhoz szükséges mértékben. A megkeresés megválaszolását követően az adatok törlésre kerülnek.

Cookie-k: a honlap cookie-kat használ annak megfelelő működésének, valamint alapvető és kényelmi funkciók biztosítása, a honlap fejlesztése, biztonságának növelése, továbbá aninim látogatottsági statisztikák generálása érdekében. A cookie egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a böngészésre használt eszközre, amikor az érintett egy weboldalt látogat meg. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak (IP cím, kattintott menüpontok, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, verziószáma, böngészésre használt készülék típusa) lekérdezésére, valamint internet-használati szokásainak (meglátogatott oldalak, honlap látogatások száma, honlap látogatás kezdete és vége) rögzítésére. Általánosságban a cookie-k megkönnyíthetik egy honlap használatát, elősegíthetik, hogy a honlap az érintett számára megfelelő információt nyújtson, illetve biztosítják a honlap üzemeltetői részére az oldal működése feletti felügyeletet (pl. visszaélések megakadályozása és az oldalon elérhető szolgáltatások megfelelő biztosítása). A drlipovics.hu weboldalra való belépéssel, ha ezt a Látogató által használt böngésző beállítások engedik, vagy ezt a Látogató a weboldal első látogatásakor jóváhagyja, a honlap elmenthet információkat a cookie-k segítségével. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett látogató hozzájárulása. A cookie-k használatának engedélyezése önkéntes. A cookie-k a böngészőprogramok menüjében blokkolhatóak/törölhetőek. A honlap Google-től (mint harmadik személytől származó) cookie-kat alkalmaz, melyeket a látogató böngészője nem a honlapról, hanem a harmadik fél domain-jéről tölti le. Ezen cookie-kra a Google adatkezelési szabályzata az irányadó.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintettet az alábbi jogok illetik meg:

  • Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
  • Jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
  • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  • Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
  • Kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.
  • Jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen esetben az adatkezelő egyénileg vizsgálja meg a jogos érdekének fennállását.
  • Jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be. (Elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf. 5., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén lépjen velünk kapcsolatba.

Ezt a honlapot a Budapest Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Lipovics János ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Kapcsolat

Dr. Lipovics János ügyvéd +36 30 773 4241 lipovics.janos@gmail.com HU-1031 Budapest, Tóga utca 14. I. em. 7. Cég/ügyfélkapu: 54992735

A honlapon található információk a tájékoztatást szolgálják, azok nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A honlapon szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára annak ellenére elavultak lehetnek, hogy igyekszünk oldalt mindig naprakészen tartani.

Kapcsolat

Dr. Lipovics János ügyvéd

+36 30 773 4241 lipovics.janos@gmail.com

HU-1031 Budapest, Tóga utca 14. I. em. 7.

Cég/ügyfélkapu: 54992735

Ezt a honlapot a Budapest Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Lipovics János ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A honlapon található információk a tájékoztatást szolgálják, azok nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A honlapon szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de mára annak ellenére elavultak lehetnek, hogy igyekszünk oldalt mindig naprakészen tartani.